What can art do for the future?

De Letters van Utrecht – de eerste 10 jaar

In 2011 werd ik door Michael Münker benaderd, oprichter van Milliongenerations.org. Hij zocht een mogelijkheid om middels een kunstproject in de openbare ruimte aandacht te genereren voor het langetermijndenken. Via het Utrechts Stadsdichtersgilde kwam hij bij mij terecht. We bedachten het idee om een wekelijks met één letter groeiend gedicht in de straatstenen van Utrecht te realiseren. Tot onze verbazing kregen we toestemming om dit gedicht in 2012 langs de Oudegracht te mogen laten beginnen.

En zo begonnen de Letters van Utrecht op zaterdag 2 juni 20212 met de onthulling van het tracé 2000 – juni 2012. Sindsdien wordt het gedicht iedere zaterdag om 13u verlengd met een ter plekke in de volgende steen gehakte letter. Intussen ben ik ook bestuurslid en onthullen we momenteel de bijdrage van de negende dichter: Anne Broeksma. Letter voor letter, steen voor steen, week voor week, zolang er zaterdagen zijn, als monument voor de toekomst. Op zaterdag 4 juni hadden we ons eerste jubileum.

What can art do for the future?

Om dit jubileum luister bij te zetten, organiseerden we, onder de noemer: ‘What can art do for the future?’ in de Fundatie van Renswoude een rondetafelgesprek in de ochtend, met vertegenwoordigers van enkele internationale langetermijnprojecten en instanties, te weten: ons bestuur, Michael Münker (naast ons bestuurslid ook namens Milliongenerations.org), Rainer Neugebauer (ORGAN2/ASLSP, Halberstadt), Martijn Klop (Effective Altruism, Nederland), Jörg Tremmel (Foundation for the Rights of Future Generations, Stuttgart – en vanwege spoorproblemen in de ochtend alleen online), Anne Beate Hovind (Future Library, Oslo – online), Volker Schäfer (7000 Eichen – online), Mallory Imler Powell (dichter/journalist, New York), met Kritika Maheshwari (filosoof, RUG) als moderator. Later die dag sloot nog aan: Otto Barten (Existential Risk Observatory, Amsterdam).

"Ons project heeft de toekomst nodig om volbracht te kunnen worden"
- Rainer Neugebauer
 "Er moet een wederzijds vertrouwen zijn tussen onze en toekomstige generaties"
- Anne Beate Hovind

Dit was de eerste keer dat vertegenwoordigers van dit soort vergelijkbare projecten en organisaties bijeenkwamen. Overeengekomen werd de verschillende langetermijnprojecten gezamenlijk te presenteren op een website en de mogelijkheid tot een gezamenlijke tentoonstelling van deze projecten te onderzoeken, mogelijk in het licht van een naderende VN “Summit of the Future”. Ik zal hierover berichten zodra er nieuws over is.

Smartphone art van de Letters van Utrecht

Je zult ergens moeten beginnen om het verleden een plaats te geven, het heden doet er steeds minder toe. Hoe verder je bent, hoe beter. Ga maar door nu, (begin van De Letters van Utrecht – 2012)

Steen uit de toekomst

Om 12u verplaatsten we ons naar ‘de buren’: Het Centraal Museum. Daar werd steen nr. 6389 geschonken aan het museum. Dit is de Letter van Utrecht-steen die over precies honderd jaar, op zaterdag 6 juni 2122 moet worden overhandigd aan de dan ingeroosterde letterhakker, welke het gedicht met de letter zal verlengen volgens de bijdrage van de (zoals het er nu naar uitziet) 41ste dichter – dichter en letterhakker zijn nog niet bekend, zij moeten ergens de komende 70 jaar geboren worden. De Letter werd officieel in ontvangst genomen en zal, na inspectie en onderzoek, opgenomen worden in de Historische Collectie als eerste object uit de toekomst!

Jubileumletter en Keldergangen

Vervolgens werd om 13u de reguliere letter nr. 1171 gehakt en geplaatst langs de Oudegracht, en sloot bovenstaand gezelschap de dag af met een zogeheten Keldergangen-diner bij Kees Wennekendonk, in een Oudegracht-kelder uit de 14e eeuw met als dichter Onno Kosters. Een dag met voldoende eeuwigheid om weer even vooruit te kunnen. Wordt vervolgd…

Letters van Utrecht jubileum
Jubileumdag Letters van Utrecht: linksboven en midden: ochtend in de Fundatie van Renswoude, rechtsboven: aanbieding steen aan het museum met letterhakker Gerrit Peelen, onder links en rechts: Keldergangen

1 thought on “What can art do for the future?”

Leave a Comment