Algemeen

De Corona-maatregelen zijn verlengd tot minimaal eind april. Dat betekent nog wekenlang een bestaan zonder concerten, theater, festivals, uitvoeringen en voordrachten. Niet alleen voor u, bezoekers, maar ook voor de artiesten. Wij – u en ik – kunnen elkaar in deze periode nog wél ontmoeten, met mijn gelegenheidsproject: ‘Poëzie per Mail’.

Ruben van Gogh is optredend dichter en schrijver van te zingen dingen. Van zijn hand verschenen zeven bundels, drie bloemlezingen, zeven opera’s, twee musicals, drie kleutermeezingprogramma’s, één cabaretshow, een lekenpreek en talloze losse liedteksten. Hij trad op van Albanië tot Zeewolde, van Appingedam tot Singapore. Hij gaf voordrachten op radio en tv, scholen, gevangenissen, literaire festivals, informatieve bijeenkomsten, in huiskamers, Carré en telefooncellen. Hij werd gezongen door o.a. Tania Kross, Lilian Vieira en 5000 kinderen in IJburg. Hij werkt op aanvraag en op eigen initiatief.

NIEMAND VERGEET

De dag dat stilte een ingehouden schreeuwen werd,
helikopters als helse meeuwen
de hemel doorkliefden, sirenes wegstierven

(eerst schel nog, toen zachter en zachter)

en iedereen wachtte hoe het ooit nog verder moest,
die dag ligt nu een jaar achter ons. De stilte
is nog aanwezig – altijd, door alle woorden heen.

En schreeuwen?

Oh, zeker. Van binnen is er bij velen toen
een schreeuwen begonnen dat niet stoppen kan,
niet stoppen wil, omdat van stoppen vergeten
komt. En niemand wil vergeten.

Die dag, ja, die dag zelf zeker. Maar niet zij
die schreeuwend in die dag zijn blijven steken.

Laten we luisteren naar deze nadrukkelijke
stilte voorbij het schreeuwen
en laten we daarbij niemand vergeten.

Iedereen beleeft dit zwijgen
op eigen wijze, maar niemand
vergeet. Niemand.

Ruben van Gogh
Utrechts Stadsdichtersgilde
Bij de herdenking van de tram-aanslag van 18-03-2019
3 mei 2019: premiere van De Jongen die te snel groeide (op mijn vertaalde libretto).

Een echte Van Gogh aan de muur – phonefoto’s

Gewapend met mijn LG V30 laat ik mijn blik gaan langs mijn dagelijkse gang van zaken. Soms zie ik iets wat er nog niet is, dat leg ik dan na enige bewerking vast.

Kijk eens in mijn webshop voor een Van Gogh aan de muur, of volg me op Instagram.

Mail via: rvangogh apenstaartje dds punt nl