Cultureel erfgoed

CULTUREEL, MATERIEEL EN INDUSTRIEEL ERFGOED

in de kantlijn stonden nog wat losse ideeën:
woorden die wijken moesten
worden, maar vergeten raakten
in zeeën van tijd.

Wilt je iets met cultuur rond een erfgoedlocatie, maar weet je niet wat? Zoek je een bijzondere invalshoek, of een memorabele aanvulling op je uitgave rond dit onderwerp? Organiseer je een evenement of festival en zoek je een programma-onderdeel toegespitst op de geschiedenis van die lokatie? Dan kan ik helpen.

Lyrisch chroniqueur: van verleden tot heden

Mijn gedichten en libretto’s behandelen dikwijls onderwerpen uit het verleden, en die zeggen natuurlijk altijd iets over het heden. Als zij al in het heden zijn gesitueerd, gaan zij met de wetenschap van dat verleden de onbestemde toekomst tegemoet. Vandaar dat ik mij sinds enkele jaren introduceer als: Ruben van Gogh, lyrisch chroniqueur in woord en beeld.

Lied bij expositie over Nederlands en Belgisch design in het Museum Boijmans van Beuningen

Wie ben ik, en waar ga ik naar toe

Hoewel gesjeesd als student Sociale Geografie, heeft deze studie mijn blik op de in cultuur gebrachte wereld wel gevormd. Zoals ik dan pleeg te zeggen: niet dat ik de juiste antwoorden heb, maar wel de juiste vragen, die altijd cirkelen rond die ene vraag: waarom is het (hier) geworden zoals het is.
Door mijn research die ik voor mijn verschillende opera’s en gedichten heb gedaan, is daar nog een gevoeligheid bijgekomen voor hoe lokaal gebonden geschiedenissen bijdragen aan de identiteit van de mensen die in het verlengde van die geschiedenis in het heden leven. Zelfs als dat verleden niet (meer) direct waarneembaar is, kun je het nog wel vernemen in vermoedens die bijna voelbaar zijn.

Zo is het gekomen dat ik pas recent een duidelijk antwoord kan geven op de vraag die mij als dichter vaak gesteld wordt: waar gaat je werk over? Het antwoord was mij al die tijd al gegeven in mijn studententijd: in een carnavalsnummer dat Christiaan Coenraads in Groningen schreef, met als refrein: wie ben ik, een waar ga ik naar toe.
Daar gaat al mijn werk over.

Het polderland,
wordt meer en meer
tot moedergrond, voor wie hier,
met een herinnering begonnen,
de einder de einder laat en de lijnen
volgt tot aan de horizon.

Erfgoed lyrica – van industrieel tot cultueeel

Met al die kennis van nu, kan ik rustig stellen dat ik mij lyrisch heb begeven in de wereld van het materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Zowel in opdracht, als waar het vrij werk betreft. Zo schreef ik opera’s over de (recente) geschiedenis van het Westland, Kaiser Wilhelm II en Werkspoor Utrecht, maakte ik een welkomstbundel voor de nieuwe bewoners van de wijk Zijdebalen in Utrecht (waar de geschiedenis zich in de geanonimiseerde bouwgrond en straatnaamborden opdringt), schreef ik liedteksten voor Castellum de Hoge Woerd, een toeristische inburgeringscursus voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug en bejubelde ik de vier genomineerde steden voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2018. Maar ook in allerlei los werk dringt dat cultureel erfgoed zich op.

Titellied voor de Westlandse musical: Afstallen

Daarnaast organiseer ik zelf lyrische rondleidingen door het Werkspoorkwartier Utrecht en langs de contouren van de Utrechtse Zijdebalentuin.