Algemeen

Ruben van Gogh

Dichter, librettist en smartphone-art maker

Ruben van Gogh is optredend dichter en schrijver van te zingen dingen. Van zijn hand verschenen zeven bundels, drie bloemlezingen, zeven opera’s, twee musicals, drie kleutermeezingprogramma’s, één cabaretshow, een lekenpreek en talloze losse liedteksten. Hij trad op van Albanië tot Zeewolde, van Appingedam tot Singapore. Hij gaf voordrachten op radio en tv, scholen, gevangenissen, literaire festivals, informatieve bijeenkomsten, in huiskamers, Carré en telefooncellen. Hij werd gezongen door o.a. Tania Kross, Lilian Vieira en 5000 kinderen in IJburg. Hij werkt op aanvraag en op eigen initiatief.

3 mei 2019: premiere van De Jongen die te snel groeide (op mijn vertaalde libretto).

Een echte Van Gogh aan de muur – Smartphone-art

Mijn Smartphone-art werken zijn ook bij mij te koop. Zie mijn shop-pagina op deze site.

Speciale uitgave: Engel achter glas – een handgeschreven en gebonden kleinood om het culturele zwaar weer door te komen.